Trasa ročníků 2010 - 2023

Trasa - Pohybem k naději 2019